Бан лист

Ник Забанил Причина Сервер Дата Истекает
[Zavplo4nik Ta4erka] ADMIN [RC] Metla ADMIN Дата бана 03/24/18 01:43 1 Час 
B-52 ADMIN [RC] AdvHack ADMIN Дата бана 03/23/18 23:54 1 Час 
906.UCuQ ADMIN [RC] OpenGL32 ADMIN Дата бана 03/23/18 23:51 1 Час 
39799.LLTM ADMIN [RC] Metla ADMIN Дата бана 03/23/18 21:43 1 Час 
Tony Montana ADMIN [RC] OpenGL32 ADMIN Дата бана 03/23/18 21:40 1 Час 
polosee ADMIN LAGER ADMIN Дата бана 03/23/18 21:36 1 Час 
XXX FOREVER XXX ADMIN NoSpread ADMIN Дата бана 03/23/18 21:28 2 Часа(ов) 
xex ADMIN [RC] OpenGL32 ADMIN Дата бана 03/23/18 21:04 1 Час 
38787.1ePN sQuad][admiral` 2.4.Сменить Ник ADMIN Дата бана 03/23/18 19:55 5 Минут(ы)
mantzzz <3 ADMIN [RC] OpenGL32 ADMIN Дата бана 03/23/18 19:50 1 Час 
Strikes ADMIN [RC] OpenGL32 ADMIN Дата бана 03/23/18 19:30 1 Час 
Lega ADMIN NoSpread ADMIN Дата бана 03/23/18 19:04 2 Часа(ов) 
5100 sQuad][Merry Christmas 2.4.Сменить Ник ADMIN Дата бана 03/23/18 18:59 5 Минут(ы)
VESPER {HUNTER}|Picec 1.1.Нарушение Правил Сервера ADMIN Дата бана 03/23/18 17:57 1 День 
123 [Avengers]-White_Angels- 2.4.Сменить Ник ADMIN Дата бана 03/23/18 16:59 5 Минут(ы)
37926.UYMO [Avengers]-White_Angels- 2.4.Сменить Ник ADMIN Дата бана 03/23/18 16:58 5 Минут(ы)
Aleksandr Lobach ADMIN [RC] Private Aimbot ADMIN Дата бана 03/23/18 16:47 1 Час 
6824.Vb8P ADMIN [RC] Intelligent Aim ADMIN Дата бана 03/23/18 16:43 1 Час 
cfFp ADMIN [RC] OpenGL32 ADMIN Дата бана 03/23/18 16:21 1 Час 
12 Merry Christmas 2.4.Сменить Ник ADMIN Дата бана 03/23/18 15:35 5 Минут(ы)
JlOX ADMIN [RC] Private Aimbot ADMIN Дата бана 03/23/18 15:18 1 Час 
DeBo4Ka ADMIN [RC] OpenGL32 ADMIN Дата бана 03/23/18 14:24 1 Час 
Equator ADMIN [RC] Bad Particleman ADMIN Дата бана 03/23/18 14:10 1 Час 
Head of space Merry Christmas 2.9.Сидел на Респе ADMIN Дата бана 03/23/18 13:37 30 Минут(ы)
-yJIeTu- Merry Christmas 2.9.Сидел на Респе ADMIN Дата бана 03/23/18 13:36 30 Минут(ы)